Flera fall av personskador rapporteras varje år. Vissa fall löser sig enkelt och vissa tar tid att få sin rätt. Att hantera en skada är verkligen smärtsamt och stressigt på samma gång. Man kan inte göra så mycket åt skadan, man måste acceptera förändringarna som den för med sig och leva med dem. I situationer som funktionshinder och skador under en livstid måste du inte bara bära sanningen utan också möta många förluster i ditt liv. De psykiska och fysiska trauman du måste gå igenom bryter din självkänsla. Att acceptera skadan är en annan sak www.ekensassistans.se men att vidta strikta rättsliga åtgärder mot den person som är ansvarig för din skada är annorlunda. Som medborgare i Florida har du rätt att begära ersättning för din förlust och skada och för det behöver du vägledning och hjälp av en personskadeadvokat.

Ja, en personskadeadvokat kan hjälpa dig att få den rättvisa du förtjänar genom att bevisa den andra personens försummelse och hålla honom/henne ansvarig för ditt tillstånd.

Typer av personskador som du har rätt att få ersättning för

 • Hjärnskada
 • Inre blödningar och organskador
 • Axelskada
 • Rygg- och nackskada
 • Hundbett
 • Halka och falla
 • Bilolycka
 • Motorcykelolycka
 • Cykelolycka
 • Uber-olycka
 • Lastbilsolycka
 • Produktansvar
 • Lokalansvar

Var kan du få korrekt juridisk hjälp i ett personskadeärende?

Winters & Yonker, PA är en välrenommerad advokatbyrå i Florida som har hjälpt tusentals klienter i det förflutna att vinna rättvisa i sina personskador. De har ett team av skickliga och erfarna jurister som kan hantera alla typer av komplexa personskadeärenden. De behandlar ditt fall uppriktigt och presenterar det aggressivt i domstolen. Deras advokater ser till att den försumlige inte får någon chans att fly från fallet utan att betala ett rättmätigt ersättningsbelopp.