Automationsteknologi introducerades för att lösa utmaningarna med manuellt arbete och arbetsfrågor: företag möter traditionella metoder. Dessa tekniker hjälper företag att utföra alla ingrepp med minimal mänsklig hjälp.

Användningen av automation sker i flera system och utrustning från små aktiviteter som byte av telefon eller mobiler och maskiner till stora processer som sker i fabriker. Denna teknik används i pannor, värmebehandlingsugnar, btb-international.se styrning och stabilisering av fartyg, flygplan och andra fordon för att minska eller minimera mänskliga fel och ingripanden.

Automation används i stor utsträckning i stora industriella styrsystem som hjälper till att tillhandahålla tusentals ut- och ingångsmätningsstyrsignaler. Den kan användas på olika sätt i olika branscher. Till exempel inom informationsteknologiområdet kan mjukvaruskript testa programvara och skapa de nödvändiga rapporterna.

Olika andra automatiserade applikationer hjälper till att generera kod för applikationen. Användarna måste konfigurera verktyget och definiera processen. Automatisering hjälper industrin att öka sin produktivitet i stor utsträckning för att spara tid och minska kostnaderna för onödig aktivitet.

Automatiseringsprocessen förändras också med tiden och erbjuder nu bättre, snabbare och högkvalitativa automatiserade lösningar. Dess popularitet sprider sig snabbt både inom hårdvaru- och mjukvarusektorn. Det finns alltid krav på manuella ingrepp i branschen; även med automatisering eftersom det finns vissa uppgifter som inte kan utföras, helt med hjälp av verktyg.